CASS - 0052 DJ: Acceptació de les condicions de cobertura de les persones assegurades indirectes a càrrec d'una persona assegurada (L'han de presentar els fills dels pares separats)