Hospitals, centres i metges sense conveni amb la CASS al Principat d'Andorra 

Informació necessària en cas de prestacions mèdiques en centres no convencionats per la CASS.

Per visites, proves, hospitalitzacions o intervencions quirúrgiques a hospitals, centres i metges no convencionats, la CASS reemborsa el 20% de les tarifes de responsabilitat vigents.

En el cas que un metge privat faci prescripcions de proves, productes farmacèutics, (...), aquestes també seran abonades al 20% de tarifes de responsabilitat vigents.

Lliurar la següent documentació dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de:

  • l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • les farmàcies
  • laboratoris
  • als consultoris
  • a la bústia a la planta baixa de la seu social de la CASS

Documentació a presentar:

  • Factures originals detallades
  • Rebuts acreditatius del pagament
  • Informes mèdics (si escau)
  • Receptes mèdiques en cas de proves, analítiques o medicació
  • Vinyetes o codis QR dels medicaments (si escau)

En tots aquests documents hi ha de constar obligatòriament la data de l'acte, el nom del malalt, número de col·legiat, nom, signatura i segell del metge.