He complert 18 anys i sóc estudiant, que he de fer per continuar tenint cobertura?

Majors de 18 i menors de 25 anys, que cursin estudis en un establiment d’ensenyança reconegut, o inscrits al Servei d’Ocupació. Convisquin amb els pares i no treballin de forma regular:

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
  • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d'un centre d'ensenyament reconegut.
  • Permís d’immigració.
  • Passaport o document d’identitat.

 

En el cas que l’estudiant, estigui tutelat per una persona física que no sigui el pare ni la mare, adjuntar també:

  • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.
  • Certificat de convivència del Comú.

 

Per renovacions:

  • Certificat matrícula curs escolar. (cada any a partir del mes de setembre)