El Metge referent

 


Metge referent

Metge Referent
17 de setembre del 2018

El pot demanar al consultori o entrant a l'accés privat de la CASS ONLINE

 

Metge Referent

És el metge de capçalera o pediatre que escull l'usuari perquè el tracti, el guií i l'acompanyi pel sistema sanitari.   

Metge
 


Metge referent

Metges que poden ser referents

Són elegibles tots els metges de capçalera i pediatres de primària convencionats a la CASS (aplicar filtre de cerca, es mostraran les especialitats desitjades) o bé assalariats d'un centre o una institució amb conveni i exercici a Andorra. 

Com triar el seu metge referent

Fent l'elecció del metge referent, només haurà de pagar la part de la visita que pertoquí. La manera més fàcil i ràpida és fer-ho a la mateixa consulta del metge de capçalera o pediatre, ja que comporta l'assignació immediata. 
Hi ha altres maneres però no són tan ràpides ja que requereixen la confirmació per part del metge escollit:

Els beneficis que comporta

El metge referent ofereix una atenció sanitària més personalitzada, coneix el pacient i el seu entorn i en fa el seguiment de l'estat de salut al llarg del temps. Fa de guia pel sistema de salut i es coordina amb els diferents professionals sanitaris que tracten el pacient. A més, a la consulta del metge referent només es paga la part que pertoca a l'usuari, és a dir, el 25% de la tarifa establerta, i no cal avançar el preu total de la visita. 

Canvi de metge referent

Els usuaris poden canviar de metge referent sempre que ho desitgin des del seu accés privat a la web de la CASS. En cas, de no tenir clau d'accés, l'usuari s'haurà de posar en contacte amb la CASS per obtenir-la i podrà rebre suport per canviar de metge.