Elecció del metge referent

El metge referent és el metge de capçalera o pediatre que escolliu lliurement com el vostre principal metge tractant. Us ofereix una atenció sanitària personalitzada, us coneix i fa el seguiment del vostre estat de salut al llarg del temps. Us guia i acompanya pel sistema sanitari i es coordina amb els professionals sanitaris que us tracten.

L'assiganció del vostre metge referent és indispensable per seguir la via preferent. Podeu elegir qualsevol metge de capçalera o pediatre convencionat a la CASS i el podeu canviar si així ho desitgeu, justificant els motius.

 

Metge

 


L'assignació del metge referent es pot fer de tres maneres:

  • A la consulta del metge de capçalera o pediatre
  • A la Caixa Andorrana de Seguretat Social (www.cass.ad/acces-cass-online-ciutadania)
  • Al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, als centres d'atenció primària o al servei d'urgències, entre altres).

 

 

 

Veure més informació