Com haig de donar d’alta al meu nadó?

Fill menor de 18 anys de persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte:

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
  • Llibre de família o certificat de naixement.
  • Permís d’immigració, si escau.
  • Passaport o document d’identitat

En el cas que el menor sigui únicament fill de la parella beneficiària, adjuntar també:

  • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any.
  • Certificat de convivència del Comú.