Declaració de les hores de treball efectiu

Declaració de les hores de treball efectiu

 

La CASS us informa que a partir de l'1 de gener del 2023, en la cotització que l’empresa ha de presentar mensualment, s’haurà d’especificar obligatòriament, de manera individual per cada treballador, les hores de treball efectiu fetes durant el període de liquidació.

 

Consulteu l'enllaç següent:

Declaració de les hores de treball efectiu

 
Per a més informació truqueu al telèfon 870836 o envieu un correu electrònic a cadministratiu@cass.ad