La condició de persona assegurada indirecta s'amplia fins als 24 anys inclosos

 

estudiants

La disposició transitòria de la Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023 ha establert que la condició de persona assegurada indirecta com a fill/a de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte (entre d'altres) finalitza el dia en què la persona compleix 25 anys.
Des del 17 de febrer del 2023 ja no es requereix cursar estudis en un establiment d'ensenyança reconegut o estar inscrits al servei d'ocupació d'Andorra.

Veure requisits i inscripcions segons el tipus de persona assegurada indirecta. 

Persones assegurades indirectes que cursin estudis fora d’Andorra: 
Si han de sol·licitar un volant mèdic fora d’Andorra sense derivació, per estar dins de la Via Preferent, caldrà presentar el certificat, matrícula o document acreditatiu en vigor d'un centre d'ensenyament reconegut.