Article 34 de la Llei 5/2020 Sol·licitud de finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades

Tràmit: 

L'aplicació d'aquesta mesura ha estat derogada a data 10 de juny 2020 pel Decret del 09-06-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 

La presentació d'aquesta sol·licitud, sempre i quan la persona assalariada hagi deixat de treballar degut a la situació d'emergència sanitària, es podrà efectuar fins el 30 de juny.


Per fer la sol·licitud o suspensió de l'article 34:

 • Entrar al seu certificat digital CASS en el menú d'accés usuaris.
 • Clicar “llista empleats” que es troba en el menú de cotitzacions i sancions.
  • Per fer una nova Sol·licitud:
   • Seleccionar "Sol·licitar, a la columna de la dreta.
   • A la part inferior, indicar la Data d'inici de la  suspensió segons format "DD/MM/AAAA".
   • Annexar un document en format PDF amb el butlletí de salari i el llibre horari. 
   • Descarregar la sol·licitud.
  • Per suspendre l'article 34:
   • Seleccionar "Suspendre".
   • Indicar el darrer dia de la suspensió temporal "Data de fi"
   • prémer "Suspendre"

Resultat del tràmit:

 • Per cada treballador tramitat es generarà un document en format PDF de la sol·licitud.
 • Quan l’empresa realitzi el tràmit de la declaració de cotització podrà veure l’import que li correspon pagar.