Article 11 de la Llei 34/2021 Sol·licitud de la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral

Tràmit: 

Declaració mensual dels treballadors:

La declaració de la cotització del mes en curs, s’ha de realitzar des de la zona privada del portal CASS.

 • Des de l’apartat “Declaració de cotitzacions”,
 • Seleccioni la cotització del mes en curs, i premi “Editar declaració”.
   
Imatge 0

 

Quan l’estat del full de cotització es visualitza com a Bloquejat cal esperar que Govern informi de totes les dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador prop de la CASS. Quan aquestes hagin estat informades es visualitzarà automàticament com a Pendent, i ja podrà editar la declaració.

 • Seleccioni cadascun dels assegurats.
  • En l'apartat "Dades cotització de l'assegurat", s'informarà de:
   • Article 11 aplicat
   • Import prestació a càrrec de l'empresa
  • A continuació, introdueixi els conceptes de salari.
   • Recordeu que en cas que no rebin cap altra remuneració, s'haurà de declarar un import 0 al concepte SBA- Salari Base.
   • Per qualsevol altre remuneració pagada al treballador i aliena a la prestació de l'article 11, s'haurà de declarar el salari i/o els seus conceptes tal i com ho fa habitualment. 
  • Una vegada declarats tots els conceptes per cadascun dels treballadors, cal "Confirmar i signar les dades" i té temps fins el dia 15 del mes següent del període de cotització per efectuar el pagament.
    
imatge 1

 

imatge 12a

 

 • Després de validar la declaració l’empresa pot visualitzar el PDF “Detall de la declaració” on es detalla la declaració i l’import de la cotització.
imatge 2

 

 

imatge

 

Si no coincideix amb la sol·licitud efectuada prop del ministeri competent, ha d’eliminar la declaració efectuada prement l’opció “Anul·lar declaració”. 
 

imatge 5


ATENCIÓ! Aquesta acció d’anul·lar només la podrà fer el mateix dia que ha estat validada la declaració, abans de les 22h.

En cas d’haver anul·lat la declaració, cal tornar a introduir les dades novament amb els conceptes pertinents.
 

Pagament de cotitzacions i sancions:

 • Cal anar al menú de Pagament de  Cotitzacions i sancions i seleccionar el full de cotització.
   
imatge 3

 

 • Prémer “Pagar via càrrec bancari”
 • Per defecte, el sistema indicarà l’import total de la declaració. 
   
imatge 4

 

 • Indicar o recuperar el compte IBAN i prémer “Realitzar pagament” per validar el pagament amb la contrasenya requerida del certificat digital.

 

Cal recordar que:

 • Està a disposició de les empreses el càlcul detallat de la declaració de cotitzacions. 
  Els treballadors també podran accedir al càlcul detallat de la seva prestació des de l’Accés Usuaris-Cass Online.
 • Durant tot el període en que l’empresa s’aculli a aquesta mesura ha de continuar sense tenir cap tipus de deute envers l’administració, inclosa la CASS.