Accés a CASS On-line

Si és un assegurat (assalariat, treballador per compte propi, pensionista o indirecte) entri per aquí:

 

Consulti i modifiqui les seves dades personals a l’espai CASS on-line, accedint amb el seu número d’identificació personal (PIN) o amb el certificat electrònic expedit pel Govern d'Andorra. Sense desplaçar-se, de manera immediata i en qualsevol moment.

L’accés personal es sol·licita presencialment a l’Àrea d'Atenció al Públic.

Des de la zona privada d’usuaris, pot obtenir i gestionar, els tràmits següents:

  • Volants de desplaçament: per a prestacions d’assistència sanitària en cas d’urgències als països amb conveni (Espanya, França i Portugal)
  • Volants mèdics a l’estranger: Assistència Sanitària i altres centres amb conveni amb la CASS.
  • Consultar i modificar dades de l’assegurat: dades bancàries, adreça, telèfon, correu electrònic.
  • Consultar pagaments efectuats per la CASS: baixes laborals, pensions i les despeses mèdiques dels darrers 3 anys
  • Extracte de punts
  • Extracte d’ingressos
  • Sol·licitud de certificats: Certificat estudiants menors de 25 anys (català i francès), certificats estudiants de 25 a 30 anys, certificats de la cobertura sanitària
  • En el cas de ser empresari o patró domèstic tenint un únic treballador, o en el cas de complementar-se el salari, pot imprimir el full de cotització i butlletí de salari (si escau).
  • Assignació del metge referent