Accés a CASS On-line

Si és un assegurat (assalariat, treballador per compte propi, pensionista o indirecte) entri per aquí:

 

Consulti i modifiqui les seves dades personals a l’espai CASS on-line, accedint amb el seu número d’identificació personal (PIN) o amb el certificat electrònic expedit pel Govern d'Andorra. Sense desplaçar-se, de manera immediata i en qualsevol moment.

què pot consultar i obtenir

 • La informació més rellevant com assegurat directe o assegurat indirecte. 
 • El detall de la seva situació actual. 
 • El detall de les baixes mèdiques presentades. 
 • L'abonament de les prestacions mèdiques, pensions i salaris. 
 • L'historial dels tràmits sol·licitats pel portal web. 
 • L'històric de relacions de metges referents. 
 • Les pàgines d'informació per millorar i acompanyar la seva navegació. 
 • Entre d'altres...

què pot gestionar i tramitar

 • La modificació de les seves dades personals. 
 • L'assignació o canvi del metge referent. 
 • El certificats següents: 
  • El certificat de cobertura sanitària d'un assegurat.
  • El certificat d'estudiant menor de 25 anys.
  • El certificat d'estudiant de 25 a 30 anys.
 • Els desplaçaments següents: 
  • El formulari de desplaçament, per a prestacions d'assistència sanitària en cas d'urgència als països de conveni.
  • El volant mèdic a l'estranger, d'Assistència sanitària i d'altres centres convencionats amb la CASS. 
 • Els extractes següents: 
  • L'extracte de pròrrogues i pagaments d'incapacitat temporal. 
  • L'extracte d'ingressos. 
  • L'extracte de punts. 
  • L'informe de vida laboral
 • La descàrrega del llistat de prestacions de reembossament i de les còpies dels fulls de prestacions mèdiques. 
 • Entre d'altres...

L’assegurat pot sol·licitar l’accés personal:

 • Personant-se a les oficines de la CASS amb un document d’identificació

Per sol·licitar-lo a les oficines de tràmits del Comú i recollir-lo a les 48h:

El pot sol·licitar una altra persona, lliurant a les oficines de la CASS o a les oficines de tràmits del Comú, la documentació següent: