Acords del Consell d'Administració

 • Acord del Consell d'Administració del 25/09/2018,
  En el supòsit d’una gestació subrogada, es concedeix la prestació de descans de maternitat a un pare biològic amb custòdia única del seu fill, a condició que la mare gestant no sigui assegurada a la CASS, i hagi renunciat fefaentment a la custòdia de l’infant. El pare ha de complir les condicions previstes per la normativa de seguretat social per tenir dret a aquesta prestació.

  Amb la sol•licitud s’ha de presentar la documentació següent:
  - El document que acrediti la renúncia de la mare, degudament traduït i legalitzat.
  - La documentació del registre civil sobre la inscripció de l’infant o la partida de naixement degudament legalitzada.
  - Si escau, la regularització de la situació prop del Servei d’Immigració.

  El pare biològic que rebi la prestació de descans de maternitat de 112 dies no tindrà dret a la prestació de paternitat. Altrament, en cas d’adopció de l’infant per part de la parella, no s’abonarà la prestació de descans per maternitat.
   

 • Acord del Consell d'Administració del 28/11/2017,
  Una persona assegurada que ha donat un òrgan genera dret al pagament de la baixa mèdica amb la modalitat de malaltia comuna regulada a l'article 147 del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre de la seguretat social. 
   

 • Acord del Consell d'Administració del 25/07/2017,
  En el supòsit d’una parella de mateix sexe, es reconeix la prestació de paternitat a un membre de la parella que compleixi les condicions previstes per la normativa vigent i acrediti estar casada o bé haver formalitzat una unió estable amb la seva parella.